Ticari Olmayan Markalarımız


Kapsam: Fiba tarafından Fibalılara ve/veya topluma hizmet amacıyla oluşturulmuş projelerimiz.

Amaç: Markalaşmasına karar verilen projelerimizin, Fiba marka mimarisi ile uyumlu ve aynı zamanda kendi kimliklerini de yansıtacak bir limitli bağımsızlıkta kurgulanması.

Hedef: Projelerin Fiba markasının itibarına, gücüne ve aidiyet algısına hizmet etmesi.

Markalaşma faaliyetleri

• Bu alanda gerçekleştirlecek tüm projelerin mümkün olduğu ölçüde Fiba ismini ve maksimum düzeyde Fiba kurumsal kimliğinin grafik değerlerini taşıması hedeflenmelidir. Bu doğrultuda, Fiba logotype’ının teknik özelliklerine sadık kalmaları ancak, amblemimizin grafik olarak deforme edilmeden detaylarının kullanılması ve Fiba logotype’ının tüm grafik değerlerini yüzde yüz korurken amblem de detaylandırma ve renklendirme ile kısmi farklılık yaratmak mümkündür.

• Fiba ifadesi hiçbir gerekçeyle farklı bir yazı karakteri ile farklı bir renkte yazılamaz. Bu alanda yapılacak çalışmalarda belirlenecek markalaşma çalışması (isim ve logotype dahil) Fiba markasının sorumlusu olan Fiba Kurumsal İletişim ve proje sorumlusunun ortak katılımı ile olmalıdır.

• Hayata geçirilen her projenin markasının olması gerekmediğini önemle belirtiriz. Fiba, Fiba şirketleri ve departmanları tarafından Fibalılara ve/veya topluma hizmet amacıyla oluşturulmuş projelerin ancak çok uzun süreli projeler olması ve Fiba Kurumsal İletişimin de onayı alınarak markalaşması mümkündür.

• Hayata geçirilen her projenin markasının olması gerekmediğini önemle belirtiriz. Fiba, Fiba şirketleri ve departmanları tarafından Fibalılara ve/veya topluma hizmet amacıyla oluşturulmuş projelerin ancak çok uzun süreli projeler olması ve Fiba Kurumsal İletişimin de onayı alınarak markalaşması mümkündür.