1.8. Kurumsal Yazı Karakterleri (Typeface)Açıklama

Fiba’nın kurumsal yazı karakteri (typeface) Nimbus Sans Novus ailesidir.

Nimbus Sans Novus, basılı malzemeler başta olmak üzere tüm tanıtım malzemelerinde kullanılmalıdır.

Nimbus Sans Novus ailesinin kullanılamadığı dijital alanlarda ve şirket içi yazışmalarda Arial ailesi kullanılmalıdır.

Sayfada belirtilen karakter dışında hiçbir yazı karakteri kullanılmamalıdır.