Sosyal Yatırımlar


Kapsam: Sosyal ve ekonomik kalkınmanın en temel koşulunun gelecek nesillerin eğitimiyle mümkün olduğuna olan inanan Fiba ve kurucularının toplumsal sorumluluk ilkesiyle hayata geçirdiği yatırımları.

Amaç: Hiçbir ticari fayda beklemeden tüm imkânlarını gelecek nesillerin güvende, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yetişmeleri için kullanan Grubumuzun sosyal yatırımlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Hedef: Fiba marka mimarisinin Sosyal Yatırımlar başlığında yer alan faaliyetlerin, Grubumuzun ticari faaliyetlerinden tümüyle ayrı olarak sürmesi ve topluma duyduğumuz gönül borcunu ödemek üzere varlıklarını devam ettirmeleri.

Markalaşma faaliyetleri: Bu bölümde yer alan markalarımız tamamen bağımsız (branded) hizmet verdikleri alanın doğasına uyumlu olarak hareket etmekte serbesttirler.