Sunuş


Sevgili Fibalılar,

Grubumuzun paylaştığı ortak değerler, anlayış ve ilkelerin bir yansıması olarak konumlandırdığımız Kurumsal Kimliğimiz, bir grafik kurallar bütünü olmaktan öte işimize yaklaşımımızı ve çalışma prensiplerimizi ifade eden temel bir başvuru kaynağıdır.

Fiba’nın ortak bir kimlik taşıması, 11 ülkede faaliyet gösteren markalarının sinerji içerisinde bu kimliği yansıtması; markamızın itibarı ve bilinirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ana markamız Fiba ile diğer tüm markalarımızla ilgili iletişim çalışmalarında kullanılacak her türlü söylem, slogan ve grafik öğe, genel standartlar bu rehberde belirtilen çerçevede oluşturulmak zorundadır.

Ticari ve ticari olmayan markalarımız ile sosyal yatırımlarımızın faaliyetlerini Fiba’nın değerlerine bağlı kalarak sürdürebilmeleri için, Kurumsal Kimlik Rehberi’nde oluşturulan standartlara bağlı kalmaları gerekmektedir. Rehberimiz, Fiba markası ile doğrudan ilişkili olmayan konularda ana markamıza atıfta bulunan markalaşma çalışmalarına ise kesin bir sınırlama getirmektedir.

Yaşayan bir rehber olarak kurgulanan çalışmamız, sizlerin görüşleriyle gelişecektir. İletişim çalışmalarınızı, bugüne kadar bütün paydaşları nezdinde daima güven ve itibar ile özdeşleşen Fiba markasının değerinin ve markalarımız arasındaki uyumun sürekliliğini esas alan Kurumsal Kimlik Rehberi’ni referans alarak sürdüreceğinize inanıyoruz. Tereddütte kaldığınız her konuyla ilgili bizlerle iletişimde olabilirsiniz.

Fiba Holding
Kurumsal İletişim Departmanı