Ticari Markalarımız


Kapsam: Ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz şirketlerimiz, onların alt kuruluşları ve ticari sorumluluğu olan hizmet ve ürünlerimizin markaları.

Amaç: Markalarımızın çatı kuruluş olarak Fiba’nın prestiji, bilinirliği ve güvenirliğinden güç alarak faaliyet alanlarında öne çıkarken, Fiba markasının bilinirliği ve itibarına da katkıda bulunmaları.

Hedef: Bütünsel iletişim ilkesi ve sinerji etkisiyle, markalarımızın başarılarının diğer markalarımızın algısına da katkı sağlaması.

Markalaşma faaliyetleri:

• Fiba markaları bulundukları alana ve gereksinimlerine göre markalaşma faaliyetlerini Fiba kimliği ile monolitik, branded veya hibrit olarak yapılandırmaktadır.

• Branded ve hibrit markalaşmada iştiraklerimiz gereksinimleri doğrultusunda bağımsız ilerleyebilirler.

• Monolitik markalaşmanın doğrudan Fiba kimliği üzerinden markalaşma olması nedeniyle; ticari markalarımızın bu doğrultuda her türlü (alt hizmet ve/veya ürün) markalarını oluştururken, ön çalışmalarını Fiba markasının sorumlusu olan Fiba Kurumsal İletişim departmanı ile paylaşmaları ve onay almaları gerekmektedir.